De kwetsbaarheid van de extremen

De kwetsbaarheid van de extremen gaat over twee type mensen: de gewortelden en gevleugelden. De gewortelden zijn zij die willen vasthouden aan wat oud en vertrouwd is, terwijl de gevleugelden verandering nastreven: zij die hun vleugels willen uitslaan. Gewortelden en gevleugelden staan volkomen anders in het leven en lijken steeds
vaker met elkaar in botsing te komen. 

De kwetsbaarheid van de extremen is een visual poem, het is een weergave van hoe ik mij voel. Gevangen in het midden hoor ik hun, over en weer geschreeuw. Ik luister naar hun verhaal en vertel rustig zowel hun, als míjn verhaal. Met deze visual poem wil ik mensen laten nadenken tot welke groep zíj behoren. Dit in de hoop dat het geschreeuw zal verminderen en er geluisterd wordt naar de ander. En er misschien zelfs begrip zal zijn.